ข้อมูลเพิ่มเติม

Comes with
Condition
Holo
Material

Color

Hardware