รายละเอียดเพิ่มเติม

LV Neverfull GM Damier

ข้อมูลเพิ่มเติม

Condition
Color