รายละเอียดเพิ่มเติม

Frame Front 146.2 mm, Frame Side 152 mm

Lens Width 53.3 mm, Lens Height 46.9 mm

ข้อมูลเพิ่มเติม

Condition