ข้อมูลเพิ่มเติม

Material

Holo

Condition

Comes with

, ,