รายละเอียดเพิ่มเติม

Frame Front 144.7 mm, Frame Side 157 mm

Lens Width 47.4 mm, Lens Height 41.3 mm

ข้อมูลเพิ่มเติม

Condition